KISAH KEJAYAAN CELIK IT Q2 2023 PEDi Kg Darul Islam Belimbing

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : MOHAMAD NAZIRUL AZMI BIN IBRAHIM

Umur : 11 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Sekolah Rendah St Edward Belimbing Padawan

 

Latar belakang

Adik Mohammad Nazirul Ami Bin Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Azmi merupakan pelajar Tahun 5 di Sk St Edward Belimbing,Padawan. Beliau berasal dari Kampung Darul Islam Belimbing.

Setiap hujung minggu dan cuti sekolah beliau menghabiskan masa untuk mengikuti Latihan ICT di PEDi dan terlibat dengan pelbagai aktiviti yang di anjurkan di PEDi Kg Darul Islam Belimbing pada hujung minggu mahupun pada musim cuti sekolah. Beliau merupakan salah satu peserta atau ahli PEDi yang sangat aktif.

 

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PEDi

Sebelum melibatkan diri dengan aktiviti PEDi, adik Irfan tidak mengetahui tentang cara-cara menggunakan komputer dan kurang kesedaran akan kepentingan dan fungsi Microsoft Office dalam membuat kerja dan juga penggunaan Internet dalam mencari maklumat. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya pendedahan berkaitan komputer sama ada di sekolah mahupun di rumah.

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PEDi

Setelah mendaftar sebagai ahli PEDi dan menghadiri kelas ICT yang diadakan, adik Irfan kini boleh menggunakan internet dan Microsoft Office lebih mahir. Beliau sering berkunjung ke PEDi untuk melayari aplikasi permainan pendidikan seperti ABCya, Kuiz online dan juga Youtube. Kekerapan adik Azmi menyertai kelas ICT menjadikan dia kini mahir menaip, menyunting gambar dan menghasilkan video menggunakan powtoon.

Apa yang dipelajari melalui PEDi

-       Mempelajari Ms.Office word, excel, paint, publisher, canva, Capcut dan Powtoon.

-       Kuiz online

-        Mempelajari cara mencipta kad ucapan, poster dan video.

-       Cara yang betul dalam mencari maklumat menggunakan google.

-       Mempelajari etika dan tangunggjawab sebagai pengguna di internet.

 

 

Bagaimana PEDi membantu perkembangan perniagaan/ peningkatan tahap kemahiran ICT

-       Membimbing dan memberikan latihan asas komputer.

-       Memberi cenderahati sebagai galakan untuk meningkatkan semangat mereka terus belajar dan tidak berasa jemu dalam menimba ilmu.

-       Mengadakan pertandingan untuk meningkatkan lagi kemahiran ICT peserta.

-       Sentiasa memantau tahap ICT ahli PEDi.

 

 

 

           

 

 

 

 

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Muhamad Nazmie Irfan Shah Bin Abdullah

Umur : 11 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Sekolah Rendah St Edward Belimbing Padawan

Latar belakang

Adik Muhammad Nazmi Irfan bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Irfan merupakan pelajar Tahun 5 di SK Saint Edward Belimbing, Padawan. Beliau berasal dari Kampung Darul Islam Belimbing.

Setiap hujung minggu dan cuti sekolah beliau menghabiskan masa untuk mengikuti Latihan ICT di PEDi dan terlibat dengan pelbagai aktiviti yang di anjurkan di PEDi Kg Darul Islam Belimbing pada hujung minggu mahupun pada musim cuti sekolah. Beliau merupakan salah satu peserta atau ahli PEDi yang sangat aktif.

 

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Sebelum melibatkan diri dengan aktiviti PEDi, adik Irfan tidak mengetahui tentang cara-cara menggunakan komputer dan kurang kesedaran akan kepentingan dan fungsi Microsoft Office dalam membuat kerja dan juga penggunaan Internet dalam mencari maklumat. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya pendedahan berkaitan komputer sama ada di sekolah mahupun di rumah.

 

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Setelah mendaftar sebagai ahli PEDi dan menghadiri kelas ICT yang diadakan, adik Irfan kini boleh menggunakan internet dan Microsoft Office lebih mahir. Beliau sering berkunjung ke PEDi untuk melayari aplikasi permainan pendidikan seperti ABCya, Kuiz online dan juga Youtube. Kekerapan adik Irfan menyertai kelas ICT menjadikan dia kini mahir menaip, menyunting gambar dan menghasilkan video menggunakan powtoon.

 

Apa yang dipelajari melalui PEDi

-         Mempelajari Ms. Office word, excel, paint, publisher, canva, Cap cut dan Powtoon.

-       Kuiz online

-       Mempelajari cara mencipta kad ucapan, poster dan Video.

-       Cara yang betul dalam mencari maklumat menggunakan google.

-       Mempelajari etika dan tangunggjawab sebagai pengguna di internet.

 

Bagaimana PEDi membantu perkembangan perniagaan/ peningkatan tahap kemahiran ICT

-       Membimbing dan memberikan latihan asas komputer.

-       Memberi cenderahati sebagai galakan untuk meningkatkan semangat mereka terus belajar dan tidak berasa jemu dalam menimba ilmu.

-       Mengadakan pertandingan untuk meningkatkan lagi kemahiran ICT peserta

-       Sentiasa memantau tahap ICT ahli PEDi.

 

 

    

 

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Fairus Bin Shahidan

Umur : 11 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Sekolah Rendah St Edward Belimbing Padawan

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Sebelum penglibatan dengan PEDi, beliau tidak mengetahui tentang cara-cara penggunaan Microsoft Office dan kurang kesedaran akan kepentingan dan fungsi Microsoft Office dalam membuat kerja dan juga penggunaan Internet dalam mencari maklumat. Selain itu, beliau juga kurang mahir mengenali fungsi-fungsi setiap komponen dalam komputer.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Namaun, setelah mengikuti pelbagai jenis latihan dan bengkel yang diadakan di PI, beliau kini mempunyai penguasaan dalam Microsoft Office. Selain iyu, kini beliau juga lebih mahir menggunakan internet. Internet membekalkan pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk dibaca dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Disamping itu, kebaikan internet ialah membolehkan beliau untuk mengakses maklumat tentang pelajaran dengan hanya di hujung jari sahaja tanpa perlu bersusah payah untuk pergi ke perpustakaan dan dalam masa yang sam mampu menjimatkan masa. Hanya dengan menaip tajuk yang berkaitan, enjin carian yang dipelajari akan mencadangkan beberapa puluh laman sesawang yang membincangkan tajuk yang berkaitan. Selain itu, melalui aplikasi pembelajaran yang diperkenalkan juga turut memberi galakkan kepada beliau untuk mendalami lebih banyak ilmu ICT sebagai persediaan untuk melangkah ke sekolah menengah nanti.

 Apakah yang Telah Dipelajari Melalui PEDi

     1. Mempelajari cara menggunakan Microsoft Word.

     2. Mempelajari cara menggunakan Microsoft Power Point.

     3. Mempelajari asas menaip dengan cara yang betul.

     4. Mempelajari cara membangunkan emel dan penggunaannya.

     5. Mempelajari cara menyunting video dengan lebih baik.

Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

 1. PEDi membantu memberikan latihan mengenai asas ICT seperti pengenalan asas komputer.

 2. PEDi juga membantu dalam pengenalan dan penggunaan perkakasan-perkakasan komputer.

 3. PEDi membantu dalam memberikan maklumat mengenai penggunaan komputer dengan betul.

 4. PEDi membimbing asas komputer dan teknologi maklumat.

 5. PEDi banyak memberikan informasi yang berguna tentang etika dan tanggungjawab sebagai pengguna komputer seperti dalam kelas Klik Dengan Bijak (KDB)

  6. PEDi juga membantu cara untuk mencari dan mendapatkan maklumat dengan betul dan pantas di internet.

Gambar Disini

 

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Nor Farahin Binti Mohd Daud

Umur : 18 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Sekolah Menengah Kebangsaan Padawan

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Beliau mempunyai pengetahuan dalam ICT pada tahap sederhana mahir dan menggunakan Microsoft Office serta komponen-komponen yang ada pada komputer. Selain itu, beliau juga sederhana mahir dalam mengakses internet dengan mudah dan pantas.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Dengan adanya PEDi Kg Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet secara mudah dan mencari maklumat yang berkaitan di atas talian dan secara langsung dapt memberi idea baru untuk mempromosi produk kecantikan beliau melalui pelbagai sumber agar mudah dikenali oleh semua lapisan umur.

Apakah yang Dipelajari Melalui PEDi

Mempelajari Microsoft Office untuk meningkatkan pengetahuan beliau tentang ilmu ICT.

Terlibat dengan kelas keusahawanan tentang promosi produk secara online dan offline dengan lebih cepat, ringkas dan mudah.

Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

PEDi membantu dalam mengadakan aktiviti yang berteraskan Kemahiran ICT untuk menguji kebolehan beliau.

PEDi turut membantu dalam menyediakan bahan pembelajaran secara praktikal dan visual melaui tayangan video. 

Gambar Disini

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Norafifah Binti Affendy

Umur : 19 Tahun

Pekerjaan : Menghasilkan barang perhiasan daripada manik

Pendidikan : Sekolah Menengah

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Beliau mempunyai pengetahuan dalam ICT pada tahap sederhana mahir dan beliau juga kurang mahir dalam menggunakan Microsoft Office dan komponen-komponen yang ada pada komputer serta cara mengakses internet dengan mudah dan senang untuk difahami.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Dengan adanya PEDi Kg Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet secara langsung dapat memberi idea baru dalam mengubah dan mempelbagaikan reka bentuk manik agar lebih menaraik minat si pemakainya.

Apa yang Dipelajari Melalui PEDi

  1. Mempelajarai Microsoft Office untuk meningkatkan pengetahuan beliau tentang ilmu ICT.
  2. Terlibat dengan kelas keusahawanan tentang promosi produk secara online dan offline dengan lebih cepat, ringkas dan mudah.

Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

  1. PEDi membantu dalam mengadakan aktiviti yang berteraskan Kemahiran ICT untuk menguji kebolehan beliau.
  2. PEDi turut membantu dalam menyediakan bahan pembeajaran secara praktikaldan visual melalui tayangan video.

Gambar Disini