LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Nor Farahin Binti Mohd Daud

Tarikh Lahir : 20 September 2000

Umur : 18 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Sekolah Menengah Kebangsaan Padawan

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Beliau mempunyai pengetahuan dalam ICT pada tahap sederhana mahir dan menggunakan Microsoft Office serta komponen-komponen yang ada pada komputer. Selain itu, beliau juga sederhana mahir dalam mengakses internet dengan mudah dan pantas.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Dengan adanya PEDi Kg Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet secara mudah dan mencari maklumat yang berkaitan di atas talian dan secara langsung dapt memberi idea baru untuk mempromosi produk kecantikan beliau melalui pelbagai sumber agar mudah dikenali oleh semua lapisan umur.

Apakah yang Dipelajari Melalui PEDi

Mempelajari Microsoft Office untuk meningkatkan pengetahuan beliau tentang ilmu ICT.

Terlibat dengan kelas keusahawanan tentang promosi produk secara online dan offline dengan lebih cepat, ringkas dan mudah.

Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

PEDi membantu dalam mengadakan aktiviti yang berteraskan Kemahiran ICT untuk menguji kebolehan beliau.

PEDi turut membantu dalam menyediakan bahan pembelajaran secara praktikal dan visual melaui tayangan video. 

Gambar Disini

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Fairus Bin Shahidan

Tarikh Lahir : 10 Julai 2008

Umur : 11 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Sekolah Rendah St Edward Belimbing Padawan

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Sebelum penglibatan dengan PEDi, beliau tidak mengetahui tentang cara-cara penggunaan Microsoft Office dan kurang kesedaran akan kepentingan dan fungsi Microsoft Office dalam membuat kerja dan juga penggunaan Internet dalam mencari maklumat. Selain itu, beliau juga kurang mahir mengenali fungsi-fungsi setiap komponen dalam komputer.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Namaun, setelah mengikuti pelbagai jenis latihan dan bengkel yang diadakan di PI, beliau kini mempunyai penguasaan dalam Microsoft Office. Selain iyu, kini beliau juga lebih mahir menggunakan internet. Internet membekalkan pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk dibaca dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Disamping itu, kebaikan internet ialah membolehkan beliau untuk mengakses maklumat tentang pelajaran dengan hanya di hujung jari sahaja tanpa perlu bersusah payah untuk pergi ke perpustakaan dan dalam masa yang sam mampu menjimatkan masa. Hanya dengan menaip tajuk yang berkaitan, enjin carian yang dipelajari akan mencadangkan beberapa puluh laman sesawang yang membincangkan tajuk yang berkaitan. Selain itu, melalui aplikasi pembelajaran yang diperkenalkan juga turut memberi galakkan kepada beliau untuk mendalami lebih banyak ilmu ICT sebagai persediaan untuk melangkah ke sekolah menengah nanti.

 Apakah yang Telah Dipelajari Melalui PEDi

     1. Mempelajari cara menggunakan Microsoft Word.

     2. Mempelajari cara menggunakan Microsoft Power Point.

     3. Mempelajari asas menaip dengan cara yang betul.

     4. Mempelajari cara membangunkan emel dan penggunaannya.

     5. Mempelajari cara menyunting video dengan lebih baik.

Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

 1. PEDi membantu memberikan latihan mengenai asas ICT seperti pengenalan asas komputer.

 2. PEDi juga membantu dalam pengenalan dan penggunaan perkakasan-perkakasan komputer.

 3. PEDi membantu dalam memberikan maklumat mengenai penggunaan komputer dengan betul.

 4. PEDi membimbing asas komputer dan teknologi maklumat.

 5. PEDi banyak memberikan informasi yang berguna tentang etika dan tanggungjawab sebagai pengguna komputer seperti dalam kelas Klik Dengan Bijak (KDB)

  6. PEDi juga membantu cara untuk mencari dan mendapatkan maklumat dengan betul dan pantas di internet.

Gambar Disini

 

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Ani Binti Suhaimi

Tarikh Lahir : 28 November 1973

Umur : 45 Tahun 

Pekerjaan : Perniagaan Makanan Ringan

Pendidikan : Sekolah Menengah

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Beliau hanya mempunyai tahap pengetahuan dalam asas ICT dan beliau tidak tahu untuk mengendalikan komputer serta tidak kenal fungsi dan penggunaan komputer dengan cara yang betul.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Dengan adanya Pusat Internet Kg Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengn lebih mendalam lagi tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet dengan mudah. Selain itu, beliau juga boleh menaip dengan baik dan tahu serba sedikit tentang fungsi yang terdapat pada komputer.

Apa yang Dipelajari Melalui PEDi

 1. Mempelajari Microsoft Office Word dan Excel untuk memudahkan beliau untuk menaip dan mengenal setiap fungsi yang terdapat pada Komputer
 2. Terlibat dengan Program Dashboard Komuniti yang banyak memberi manfaat kepada usahawan tempatan.

Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

 1. PEDi membantu dalam mengadakan aktiviti yang berteraskan Kemahiran ICT untuk menguji kebolehan beliau dalam membuat promosi produk jualan.
 2. PEDi turut membantu dalam menyediakan bahan pembelajaran secara praktikal dan visual melalui tayangan video bagi memudahkan proses latihan yang lebih kondusif.

Gambar Disini

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Norafifah Binti Affendy

Tarikh Lahir : 06 November 1999

Umur : 19 Tahun

Pekerjaan : Menghasilkan barang perhiasan daripada manik

Pendidikan : Sekolah Menengah

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Beliau mempunyai pengetahuan dalam ICT pada tahap sederhana mahir dan beliau juga kurang mahir dalam menggunakan Microsoft Office dan komponen-komponen yang ada pada komputer serta cara mengakses internet dengan mudah dan senang untuk difahami.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Dengan adanya PEDi Kg Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet secara langsung dapat memberi idea baru dalam mengubah dan mempelbagaikan reka bentuk manik agar lebih menaraik minat si pemakainya.

Apa yang Dipelajari Melalui PEDi

 1. Mempelajarai Microsoft Office untuk meningkatkan pengetahuan beliau tentang ilmu ICT.
 2. Terlibat dengan kelas keusahawanan tentang promosi produk secara online dan offline dengan lebih cepat, ringkas dan mudah.

Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

 1. PEDi membantu dalam mengadakan aktiviti yang berteraskan Kemahiran ICT untuk menguji kebolehan beliau.
 2. PEDi turut membantu dalam menyediakan bahan pembeajaran secara praktikaldan visual melalui tayangan video.

Gambar Disini

LATAR BELAKANG CALON

Nama : Azman bin Abdul Rahman

Tarikh Lahir : 30 Januari 1971

Umur : 47 Tahun 

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : Sekolah Menengah

1. Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Sebelum penglibatan Encik Azman dengan PEDi, beliau tidak mengetahui tentang cara-cara penggunaan Micrososft Office dan kurang kesedaran akan kepentingan dan fungsi Microsoft Office dalam membuat kerja dan juga penggunaan Internet dalam mencari maklumat. Selain itu, beliau juga kurang mahir mengenali fungsi-fungsi setiap komponen dalam komputer.

2. Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PEDi

Melalui latihan dan bengkel yang diadakan di PEDi, Encik Azman kini mengetahui lebih banyak cara dan kegunaan Microsoft Office. Selain itu, kini beliau lebih mahir menggunakan internet. Internet membekalkan pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk dibaca dan diamalkan dalam kehidupan seharian.

Disamping itu, kebaikan internet ialah membolehkan beliau mendapat apa sahaja maklumat tentang pelajaran dengan hanya di hujung jari sahaja tanpa perlu bersusah payah untuk pergi ke perpustakaan dan dalam masa yang sama mampu menjimatkan masa. Hanya dengan menaip tajuk yang berkaitan, enjin carian yang dipelajari akan mencadangkan beberapa puluh laman sesawang yang membincangkan tajuk yang berkaitan. Selain itu, melalui pembelajaran beliau tentang asas media sosial di PEDi, beliau serba sedikit tahu penggunaan aplikasi seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan lain-lain aplikasi.

3. Apa yang Telah Dipelajari Melalui PEDi

 1. Mempelajari penggunaan komputer
 2. Mempelajari tentang perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat
 3. Penguasaan aplikasi media sosial

4.  Bagaimana PEDi membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

 1. PEDi membimbing menggunakan asas komputer dan teknologi maklumat
 2. PEDi turut membimbing penggunaan internet dengan baik
 3. PEDi mengajar cara penggunaan Software dengan lebih mudah dan senang difahami
 4. PEDi memberi nota secara visual agar mudah difahami

Gambar Disini