Terdapat berberapa kemudahan asas yang telah disediakan oleh Pihak Kerajaan di Kampung Darul Islam Belimbing. Contohnya jalan raya berturap dan kemudahan berkalan elektrik yang disediakan oleh Sarawak Energy Berhad (SESCO) serta sistem perparitan yang sistematik. Selain itu, terdapat juga kemudahan lain seperti Sekolah Rendah SK Saint Edward Belimbing, Sekolah Menengah SMK Padawan dan Tadika KEMAS yang berhampiran dengan kawasan kampung.