Tarikh : 19 Januari 2019

Masa   : 8.00 Pagi hingga 2.00 Petang

Peserta : 80 Orang

Tujuan : 

 • Memberi kesedaran kepada komuniti setempat tentang kepentingan penjagaan kesihatan
 • Meningkatkan jumlah keahlian baru Pusat Internet
 • Meningkatkan pengetahuan komuniti dalam penggunaan Aplikasi Dashboard Komuniti

Aktiviti :

Aktiviti-aktiviti utama

 • Pemeriksaan Saringan Kesihatan (My Health) - Memberi galakkan kepada komuniti setempat untuk  menggunakan modul myhealth di pusat internet sebagai medium utama dalam memantau tahap kesihatan mereka.
 • Ceramah Kesihatan dan Keselamatan - Meningkatkan kesedaran kepada komuniti setempat tentang kepentingan penjagaan kesihatan.
 • Menulis Artikel Kesihatan dalam Modul MyPlace - Dapat membantu komuniti setempat untuk menemui lokasi klinik kesihatan terdekat.
 • Muat Turun Aplikasi Dashboard Komuniti - Meningkatkan tahap penggunaan Aplikasi Dashboard Komuniti dalam kalangan komuniti setempat.

 

Aktiviti-aktiviti sampingan

 • Senam Tari - Memberi galakkan kepada peserta agar jadikan bersenam salah satu perkara penting untuk terus kekal sihat dan cergas.
 • Pertandingan Berjalan 1000 Langkah - Memberi pendedahan kepada peserta dengan berjalan juga merupakan salah satu aktiviti bersenam yang mudah dan kekal sihat.
 • Skipping Rope Challange - Menguji tahap ketahanan fizikal dan mental pelajar.
 • Pertandingan Gubahan Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran - Menguji tahap kreativiti, kekemasan dan kebersihan yang perlu dititikberatkan dalam gubahan mereka.
 • Quizziz Challenge (Kuiz Kesihatan) - Menguji tahap penegetahuan peserta tentang topik kesihatan yang diberikan.
 • Pertandingan Mewarna Poster Jom Sihat - Menguji tahap pengetahuan pelajar tentang antara sukan yang dilakukan untuk kekal cergas dan cerdas.

 Gambar Disini

 

 

TUJUAN:

- Memberi pendedahan kepada pelajar dan golonga belia tentang nilai kesedaran yang perlu diterapkan dalam melayari dan mengakses internet.

- Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar melalui kaedah pembelajaran yang berbeza dan pelbagai cara yang berbeza dalam e-pembelajaran mereka.

- Meningkatkan kemahiran pelajar dan golongan belia dalam menghasilkan video yang lebih kreatif dan menarik.

- Memberi galakkan kepada para pelajar tentang kepentingan ICT pada masa kini agar mereka lebih berfikiran kreatif dan inovatif.

- Menggalakkan pelajar untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam setiap pembelajaran yang telah dipejari dan sekaligus dapat diaplikasikan dengan      lebih baik.

 Gambar Disini

 

TUJUAN:

- Memberi pendedahan kepada pelajar dan golonga belia tentang nilai kesedaran yang perlu diterapkan dalam melayari dan mengakses internet.

- Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar melalui kaedah pembelajaran yang berbeza dan pelbagai cara yang berbeza dalam e-pembelajaran mereka.

- Meningkatkan kemahiran pelajar dan golongan belia dalam menghasilkan video yang lebih kreatif dan menarik.

- Memberi galakkan kepada para pelajar tentang kepentingan ICT pada masa kini agar mereka lebih berfikiran kreatif dan inovatif.

- Menggalakkan pelajar untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam setiap pembelajaran yang telah dipejari dan sekaligus dapat diaplikasikan dengan lebih baik.

 Gambar Disini

 

TUJUAN:

- Memberi pendedahan kepada pelajar dan golonga belia tentang nilai kesedaran yang perlu

  diterapkan dalam melayari dan mengakses internet.

- Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar melalui kaedah pembelajaran yang berbeza dan 

  pelbagai cara yang berbeza dalam e-pembelajaran mereka.

- Meningkatkan kemahiran pelajar dan golongan belia dalam menghasilkan video yang lebih

  kreatif dan menarik.

- Memberi galakkan kepada para pelajar tentang kepentingan ICT pada masa kini agar

  mereka lebih berfikiran kreatif dan inovatif.

- Menggalakkan pelajar untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam setiap pembelajaran

  yang telah dipejari dan sekaligus dapat diaplikasikan dengan lebih baik.

  Gambar Disini

 

 

 

 

TUJUAN:

- Memberi pendedahan kepada pelajar dan golonga belia tentang nilai kesedaran yang perlu diterapkan dalam melayari dan mengakses internet.

- Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar melalui kaedah pembelajaran yang berbeza dan pelbagai cara yang berbeza dalam e-pembelajaran mereka.

- Meningkatkan kemahiran pelajar dan golongan belia dalam menghasilkan video yang lebih kreatif dan menarik.

- Memberi galakkan kepada para pelajar tentang kepentingan ICT pada masa kini agar mereka lebih berfikiran kreatif dan inovatif.

- Menggalakkan pelajar untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam setiap pembelajaran yang telah dipejari dan sekaligus dapat diaplikasikan dengan lebih baik.

  Gambar Disini