LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Ani Binti Suhaimi

Tarikh Lahir : 28 November 1973

Umur : 45 Tahun 

Pekerjaan : Perniagaan Makanan Ringan

Pendidikan : Sekolah Menengah

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Beliau hanya mempunyai tahap pengetahuan dalam asas ICT dan beliau tidak tahu untuk mengendalikan komputer serta tidak kenal fungsi dan penggunaan komputer dengan cara yang betul.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Dengan adanya Pusat Internet Kg Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengn lebih mendalam lagi tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet dengan mudah. Selain itu, beliau juga boleh menaip dengan baik dan tahu serba sedikit tentang fungsi yang terdapat pada komputer.

Apa yang Dipelajari Melalui PI

  1. Mempelajari Microsoft Office Word dan Excel untuk memudahkan beliau untuk menaip dan mengenal setiap fungsi yang terdapat pada Komputer
  2. Terlibat dengan Program Dashboard Komuniti yang banyak memberi manfaat kepada usahawan tempatan.

Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

  1. PI membantu dalam mengadakan aktiviti yang berteraskan Kemahiran ICT untuk menguji kebolehan beliau dalam membuat promosi produk jualan.
  2. PI turut membantu dalam menyediakan bahan pembelajaran secara praktikal dan visual melalui tayangan video bagi memudahkan proses latihan yang lebih kondusif.

Gambar Disini