Kelas Asas Komputer pada 18 Jun 2016

Course : Microsoft Office

Module : Microsoft Word

 

Kelas Asas Komputer pada 25 Jun 2016

Course : Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi

Module : Pengenalan Kepada Komputer

 

Kelas Asas Komputer pada 16 Julai 2016

Course : Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi

Module : Pengenalan Kepada Komputer

 

Kelas Asas Komputer pada 17 Julai 2016

Course : Microsoft Office

Module : Microsoft Word

 

Kelas Asas Komputer pada 23 Julai 2016

Course : Asas Teknologi Maklumat & komunikasi

Module : Pengenalan Kepada Internet